Dr inż. Krystian Tomala

Fan klasyków. Zabytkowym pojazdom poświęca każdą wolną chwilę. Założyciel i redaktor portalu KlassikAuto.pl.

Dr inż. Krystian Tomala

Kim jestem?

 

Samorządowcem. Zawodowo zaangażowany jestem w działalność samorządu terytorialnego. W latach 2011-2019 sprawowałem funkcję zastępcy prezydenta Gliwic – nadzorowałem realizację zadań z zakresu kultury, edukacji, sportu, współpracy z zagranicą, zdrowia i spraw społecznych oraz prowadziłem nadzór merytoryczny nad realizacją zadań miasta przez miejskie jednostki organizacyjne, a także instytucje kultury.

Nauczycielem akademickim. Prowadziłem zajęcia z przedmiotów związanych z administracją i gospodarką m.in. na Politechnice Śląskiej, w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

Doktorem nauk ekonomicznych. Absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Specjalizuję się w zarządzaniu w sektorze publicznym.

 

Staram się konsekwentnie i z zaangażowaniem realizować założone cele. Jestem otwarty na współpracę.